LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2016':

- Na zdjęciu przedstawiony jest ........
- Prawidłowa temperatura ciała u dorosłej owcy wynosi ........
- Bronchoskopia to wziernikowanie ........
- Odczyn Biernackiego (OB) to badanie polegające na ........
- Wymienione objawy świadczą ........
- Choroba wirusowa psów objawiająca się atakiem szału, wzmocnieniem reakcji na bodźce zewnętrzne, ślinotokiem, porażeniem mięśni żuchwy, przełyku, zataczaniem się, śpiączką, drgawkami, ogólnym otępieniem, światłowstrętem i wodowstrętem to ........
- Przy złamaniu kości długiej należy unieruchomić opatrunkiem usztywniającym ........
- W celu zapobiegania kulawce, u kóz stosuje się kąpiel w roztworze ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: