LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - WRZESIEŃ 2014

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - WRZESIEŃ 2014':

- W miejscach stałego pobytu ludzi eksploatacyjne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż ........
- Według przepisów czas trwania instruktażu stanowiskowego nie jest uzależniony od ........
- Obniżenie wysokości do 2,5 m w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy stałej jest możliwe, gdy na każdego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż ........
- Głównym źródłem hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy są sprawne ........
- Pracodawca powinien skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, gdy pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż ........
- Drgania ciała wywołane wychyleniem z położenia równowagi trwałej, kiedy na ciało nie działają żadne siły, poza siłami określającymi położenie równowagi i siłami dążącymi do jej przywrócenia, to drgania ........
- Czynniki niebezpieczne, to ........
- Cały diagram przedstawia procedurę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: