LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - WRZESIEŃ 2014

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - WRZESIEŃ 2014':

- Nazwa kręg obrotowy jest zarezerwowana dla ........
- Stosując techniki drenażu limfatycznego o charakterze przepychającym, masażysta stara się wspomóc usuwanie produktów przemiany materii oraz ........
- W czasie części wstępnej masażu leczniczego należy wykonać następujące czynności:
1. przeprowadzić wywiad z pacjentem,
2. wskazać pacjentowi miejsce, gdzie może się przygotować do zabiegu,
3. zapoznać się ze zleceniem lekarskim.

Masażysta powinien przeprowadzić je w kolejności: ........
- W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, zarówno w okresach zaostrzeń i remisji nadrzędnym celem masażu jest ochrona narządów ruchu przed zniekształceniami. Służą temu ........
- U zawodnika piłki ręcznej z uszkodzeniem mięśnia najszerszego grzbietu skuteczne efekty lecznicze uzyskuje się stosując ........
- Wykonując masaż izometryczny należy opracować tkanki w następujących po sobie fazach: ........
- Jedna z zasad wykonywania masażu sportowego międzystartowego, stosowanego w celu przyspieszenia odnowy biologicznej organizmu zawodnika po intensywnym wysiłku, polega na przeznaczeniu ........
- Jednym z zadań masażu profilaktycznego jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: