LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - WRZESIEŃ 2014

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - WRZESIEŃ 2014':

- Błony międzykostne przedramienia i goleni są typem połączenia zwanego ........
- Wspólnymi przeciwwskazaniami do stosowania masażu klasycznego, limfatycznego i centryfugalnego jest przerwanie ciągłości skóry oraz ........
- Wśród wskazań do stosowania drenażu limfatycznego wymienia się: choroby wywołane zastojem limfy, astmę oskrzelową w okresie ........
- Masaż kosmetyczny na poziomie skórnym prowadzi do ........
- W czasie części wstępnej masażu leczniczego należy wykonać następujące czynności:
1. przeprowadzić wywiad z pacjentem,
2. wskazać pacjentowi miejsce, gdzie może się przygotować do zabiegu,
3. zapoznać się ze zleceniem lekarskim.

Masażysta powinien przeprowadzić je w kolejności: ........
- Leczenie zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci, oprócz wykonania masażu, polega na stosowaniu ........
- Stosowanie masażu, fizykoterapii i ćwiczeń usprawniających w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów ma na celu przede wszystkim ........
- Do zabiegów przeciwbólowych należą: prądy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.01-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: