LOGOWANIE

Kwalifikacja MS3 - WRZESIEŃ 2014

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS3 - WRZESIEŃ 2014':

- Stosując metodę zegarową, wskaż pole obserwacji prowadzonej przez dowódcę ochrony przemieszczającego się samochodem wchodzącym w skład kolumny pojazdów. ........
- Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się co najmniej, ........
- Służby porządkowe imprezy masowej uprawnione są do użycia ........
- Co należy rozumieć przez pojęcie "ważne obiekty, urządzenia lub obszary", w ochronie których pracownik ochrony jest uprawniony do wykorzystania broni palnej? ........
- Podstawowymi elementami zabezpieczenia strefy zewnętrznej są ........
- Komercyjna grupa interwencyjna, po uzyskaniu sygnału generowanego przez system sygnalizacji włamania i napadu, powinna przybyć do obiektu chronionego w czasie ........
- Transport wartości pieniężnych do 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany ........
- W trakcie konwojowanego transportu wartości pieniężnych konwojent ma prawo do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: