LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2014':

- Który sprzęt należy zastosować do przygotowania zaprawy, potrzebnej do wymurowania ścian budynku jednorodzinnego z bloczków gazobetonowych, murowanych na zwykłe spoiny? ........
- Jaki strop gęstożebrowy przedstawiono na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono pustaki ........
- Jaką metodą należy wykonywać murowanie na puste spoiny? ........
- Którego z wymienionych kruszyw należy użyć do przygotowania zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku ciepłochronnego? ........
- W jaki sposób należy wykonywać wewnętrzne tynki gipsowe jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego GTM? ........
- Które materiały należy przygotować do naprawy pojedynczych pęknięć muru o głębokości większej niż 30 mm? ........
- W jaki sposób, zgodnie z przepisami, należy bezpiecznie przeprowadzić rozbiórkę muru? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2014