LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2014':

- Zaprawa cementowa, ze względu na swoje właściwości, powinna być stosowana do wykonywania ........
- Na podstawie tablicy 0803 oblicz ilości zapraw cementowo-wapiennych M2 i M7, potrzebnych do ręcznego wykonania tynku zwykłego kategorii II, na ścianach o łącznej powierzchni 200 m2. ........
- Przygotowanie kruszywa naturalnego do sporządzenia zaprawy tynkarskiej, przeznaczonej do wykonania narzutu tynku zwykłego, polega na ........
- Po jakim okresie twardnienia należy wykonać badanie wytrzymałości na ściskanie próbek zaprawy cementowo-wapiennej, w celu oznaczenia jej marki/klasy? ........
- Jaki strop gęstożebrowy przedstawiono na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono układ cegieł ........
- Poziomą izolację przeciwwilgociową ściany fundamentowej należy wykonać ........
- Które z wymienionych murów można wykonać z cegły kratówki klasy 5? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2014