LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2014

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2014':

- Jaki parametr maszyny elektrycznej można określić za pomocą miernika przedstawionego na rysunku? ........
- Przedstawiony schemat połączeń uzwojeń dotyczy silnika ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Które oznaczenie stopnia ochrony obudowy powinno posiadać urządzenie elektryczne zamontowane w pomieszczeniach wilgotnych? ........
- Na podstawie wyników pomiarów przedstawionych w tabeli określ, który z obwodów nie spełnia warunków ochrony przeciwporażeniowej. ........
- Ile wynosi największa dopuszczalna rezystancja uziomu RA przewodu ochronnego łączącego uziom z częścią przewodzącą dostępną dla znamionowego prądu różnicowego IΔN = 30 mA i napięcia dotykowego 50 V AC wyłącznika różnicowoprądowego? ........
- Symbol zabezpieczenia instalacji elektrycznej, pokazany na rysunku, odnosi się do wyłącznika ........
- W celu usunięcia uszkodzenia przerwanej żyły przewodu między sąsiednimi puszkami łączeniowymi w podtynkowej instalacji elektrycznej ułożonej w rurce, należy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - CZERWIEC 2014