LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2014':

- Do transmisji sygnału telewizyjnego, pochodzącego z anteny zbiorczej w budynku wielorodzinnym, należy wykorzystać kabel ........
- Które z wymienionych urządzeń nie jest stosowane w lokalnej sieci komputerowej? ........
- Rysunek przedstawia schemat ideowy wzmacniacza ........
- Skrót oznaczający zakres fal radiowych o częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz w obszarze, którego nadają swe programy stacje radiowe z modulacją FM, to ........
- Skrótem DVB-T oznacza się telewizję cyfrową ........
- Urządzenie przedstawione na fotografii służy do ........
- Do wykonania nierozłącznego połączenia włókien światłowodowych należy użyć ........
- Urządzeniem, pracującym na wolnym powietrzu, charakteryzującym się dużą odpornością na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych, jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-14.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: