LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2014

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2014':

- Które z wymienionych urządzeń nie jest stosowane w lokalnej sieci komputerowej? ........
- Rysunek przedstawia symbol graficzny ........
- Który spośród zaznaczonych na fotografii portów komputera jest interfejsem równoległym? ........
- Do wykonania nierozłącznego połączenia włókien światłowodowych należy użyć ........
- Który z wymienionych objawów może wystąpić podczas pojawienia się przepięcia w niezabezpieczonej sieci energetycznej? ........
- Przyrządem, za pomocą którego można zmierzyć wartość międzyszczytową szumów na wyjściu wzmacniacza, jest ........
- Złącze p-n tranzystora bipolarnego można zbadać za pomocą ........
- Czynności, składające się na montaż anteny satelitarnej, należy wykonywać w następującej kolejności: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: