LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2014

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2014':

- Do transmisji sygnału telewizyjnego, pochodzącego z anteny zbiorczej w budynku wielorodzinnym, należy wykorzystać kabel ........
- Do połączenia jakich urządzeń nie nadaje się przedstawiony na fotografii kabel zakończony z obu stron złączem RJ-45? ........
- Fotografia przedstawia tylną ścianę obudowy ........
- Rysunek przedstawia schemat ideowy wzmacniacza ........
- Rysunek przedstawia symbol graficzny ........
- Złącze SCART, używane do przesyłania sygnałów AV, przedstawia fotografia ........
- Skrótem DVB-T oznacza się telewizję cyfrową ........
- Do montażu elementu na szynie DIN należy użyć ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2014