LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2014

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2014':

- Do transmisji sygnału telewizyjnego, pochodzącego z anteny zbiorczej w budynku wielorodzinnym, należy wykorzystać kabel ........
- Do połączenia jakich urządzeń nie nadaje się przedstawiony na fotografii kabel zakończony z obu stron złączem RJ-45? ........
- Fotografia przedstawia tylną ścianę obudowy ........
- Rysunek przedstawia schemat ideowy wzmacniacza ........
- Rysunek przedstawia symbol graficzny ........
- Złącze SCART, używane do przesyłania sygnałów AV, przedstawia fotografia ........
- Skrótem DVB-T oznacza się telewizję cyfrową ........
- Do montażu elementu na szynie DIN należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: