LOGOWANIE

Kwalifikacja MG2 - CZERWIEC 2014

(Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG2 - CZERWIEC 2014':

- Do wyznaczenia środka powierzchni czołowej wałka służy ........
- Mechanizm, powodujący ruch roboczy suwaka strugarki poprzecznej przedstawionej na rysunku oznaczono numerem ........
- Do obróbki płaszczyzn należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą ........
- Jaki rodzaj połączenia wytrzymałego na naprężenia rozciągające i pracującego w podwyższonych temperaturach można zastosować do elementów wykonanych ze stali St4S? ........
- Przygotowanie do spawania blach o grubości 1,5 mm wymaga ich ........
- Kolejność czynności podczas demontażu połączenia klinowego powinna być następująca: ........
- Naprawa noża tokarskiego składanego z płytką skrawającą, w którym powstał rowek na powierzchni natarcia, polega na ........
- Zgodnie z danymi w tabeli, do przygotowania otworu do rozwiercania na wymiar Ø13 w klasie IT11, należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: