LOGOWANIE

Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2014':

- Tętno u konia bada się na tętnicy ........
- Badanie palpacyjne narządów jamy brzusznej polega na ich ........
- Próby bólowe u bydła przeprowadza się w celu potwierdzenia choroby ........
- W czasie badania kota stwierdzono bardzo szybkie tętno. Stan taki nosi nazwę ........
- Chcąc pobrać krew u konia do badania morfologicznego, należy przygotować ........
- Leukopenię można stwierdzić poprzez policzenie pod mikroskopem ilości krwinek ........
- TOK jest badaniem mleka określającym ilość ........
- Oznaką śmierci nie jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R10 - CZERWIEC 2014