LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2014':

- Czas wypełniania naczyń włosowatych, po ich uciśnięciu, u zdrowego zwierzęcia wynosi ........
- Chcąc pobrać krew u konia do badania morfologicznego, należy przygotować ........
- OB to odczyn opadania ........
- Zapalenie osierdzia u bydła najczęściej spowodowane jest ........
- O zatrzymaniu błon płodowych i łożyska u bydła, wymagającym interwencji lekarskiej, mówi się wtedy, gdy nie zostaną one wydalone po porodzie w ciągu ........
- Na podstawie fragmentu ulotki leku określ, ile mg substancji czynnej będzie zawarte w 10 ml roztworu. ........
- Który z zestawów powinien znaleźć się na stoliku narzędziowym do przeprowadzenia operacji na narządach jamy brzusznej? ........
- Do kąpieli pielęgnacyjnych u psów należy stosować szampony o pH ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: