LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2014 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2014 (test 2)':

- Pomiaru temperatury, wilgotności względnej i prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu dla bydła dokonuje się ........
- Wskaż skrót oznaczający opisane poniżej postępowanie. ........
- Zgodnie z przepisami prawnymi o środkach żywienia zwierząt, pasze lecznicze mogą być produkowane ........
- Kontrolując dobrostan zwierząt w rzeźni nie sprawdza się ........
- Dobierz zestaw narzędzi i materiałów koniecznych do wykonania badania poubojowego bydła w wieku poniżej 96 miesięcy. ........
- Jak znakuje się półtusze wieprzowe "znakiem jakości zdrowotnej"? ........
- Podczas badania próbek mięsa dzika metodą wytrawiania w osadzie stwierdzono długie, cienkie twory, spiralnie zwinięte. Są to ........
- Na podstawie zamieszczonej informacji określ w latach wiek bydła podlegającego obowiązkowemu badaniu w kierunku BSE, poddanego normalnemu ubojowi. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: