LOGOWANIE

Kwalifikacja R9 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R9 - CZERWIEC 2014':

- Na zdjęciu przedstawiono świnię rasy ........
- Do którego gatunku zwierząt należą nerki przedstawione na rysunku? ........
- Rysunek przedstawia różne typy postaw kończyn miednicznych koni widziane z tyłu. Cyfrą 4 oznaczono postawę ........
- Niedobory jodu w żywieniu zwierząt powodują ........
- 2/3 pożywienia dorosłego kota powinny stanowić ........
- Zapotrzebowanie dla kur niosek według "Norm żywienia" wynosi: 16,5% białka ogólnego i 2700 kcal energii metabolicznej w 1 kg paszy pełnodawkowej. Kura pobiera dziennie od 100 do 120 g paszy. Ile gramów wynosi minimalne dzienne spożycie białka przez stado liczące 50 kur? ........
- Bilans paszowy przykładowego gospodarstwa (w dt) Wskaż paszę, dla której bilans paszowy jest zerowy. ........
- Która z ras świń nie jest zalecana do chowu ekologicznego ze względu na dużą wrażliwość na czynniki środowiskowe i wysokie wymagania utrzymania? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R9 - CZERWIEC 2014