LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2014':

- Do którego gatunku zwierząt należą nerki przedstawione na rysunku? ........
- Wskaż produkt uboczny uzyskiwany przy produkcji piwa stosowany w żywieniu krów mlecznych. ........
- W celu uzupełnienia wapnia w żywieniu zimowym krowom podaje się ........
- Bilans paszowy przykładowego gospodarstwa (w dt) Wskaż paszę, dla której bilans paszowy jest zerowy. ........
- Przedstawione na zdjęciu narzędzie używane jest w pielęgnacji ........
- Krowy przeznaczone do sprzedaży powinny być ........
- Słomkę z zamrożonym nasieniem buhaja natychmiast po wyjęciu z kontenera należy ogrzać, w ciepłej wodzie lub w elektrycznej rozmrażarce do nasienia, w temperaturze ........
- Podmiot wykonujący usługi w zakresie sztucznego unasienniania lub hodowca, który dokonał zabiegu sztucznego unasienniania krowy lub jałówki w stadzie zwierząt będących w jego posiadaniu, przechowuje kopię zaświadczenia przez okres ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: