LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - PRÓBNY ':

- Który z wymienionych obiektów zaliczamy do obiektów hotelarskich? ........
- Celem kategoryzacji obiektów noclegowych jest ........
- Pojęcie marketing mix zawiera takie elementy, jak: ........
- Jakie czynniki powodują wzrost popytu na usługi hotelarskie? ........
- Sporządzona przez Ciebie oferta promująca hotel powinna zawierać ........
- Zestaw dań cateringowych na przyjęcie okolicznościowe - garden party to: ........
- Najkorzystniejszy , z punktu handlowego jest wskaźnik wykorzystania miejsc hotelowych na poziomie ........
- Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa do hotelu w wypadku, gdy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: