LOGOWANIE

Kwalifikacja MS5 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS5 - CZERWIEC 2014':

- Opiekunka środowiskowa organizując środowisko życia niewidomej podopiecznej postępuje niewłaściwie, jeżeli ........
- W celu uzyskania refundacji i dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego, podopieczna powinna złożyć wniosek ........
- Podopieczna podczas spaceru nagle zasłabła i straciła przytomność. Opiekun ocenił, że ma ona zachowany oddech. W tej sytuacji udzielając pierwszej pomocy powinien wezwać karetkę pogotowia i ułożyć podopieczną w pozycji ........
- W celu zapobiegania zmianom zakrzepowym w kończynach dolnych u podopiecznej unieruchomionej w łóżku należy ........
- Podopieczna, która wymaga całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia farmakologicznego oraz pielęgnacji i rehabilitacji, ale nie wymaga hospitalizacji, może być umieszczona ........
- Podopieczna ze schizofrenią ma problemy z obsługą sprzętu gospodarstwa domowego, nie potrafi prać ręcznie oraz prasować odzieży. Często chodzi w brudnym ubraniu. W celu poprawy funkcjonowania podopiecznej opiekunka powinna zaproponować jej trening ........
- Gdzie powinna złożyć wniosek podopieczna niepełnosprawna od urodzenia, która nigdy nie pracowała zawodowo, w celu otrzymania renty socjalnej? ........
- Osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, w samodzielnym przygotowaniu posiłku pomoże ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: