LOGOWANIE

Kwalifikacja M19 - STYCZEŃ 2014

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M19 - STYCZEŃ 2014':

- W produkcji masowej części typu tuleja należy zastosować ........
- Na rysunku przedstawiono zabieg ........
- Oznaczony na rysunku kąt płytki wieloostrzowej αn, to kąt ........
- Nawiertak przedstawiony na rysunku służy do wykonywania nakiełków ........
- Oblicz posuw na jedno ostrze fz przy frezowaniu korzystając z poniższej zależności. ........
- Przyrządem pomiarowym nie jest ........
- Której z wymienionych operacji nie można wykonać z wykorzystaniem podzielnicy uniwersalnej przedstawionej na zdjęciu? ........
- Przedstawiony na rysunku trzpień frezarski długi służy do mocowania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.19-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: