LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2014

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2014':

- Do wyznaczenia kąta ścięcia narożnika płytki należy użyć ........
- Na przedstawionym rysunku, ramię przecinarki oznaczono numerem ........
- Wytaczaki stosuje się w obróbce skrawaniem na ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie blach nitem ........
- Przygotowując powierzchnie elementów stalowych do klejenia należy je ........
- Podczas demontażu połączeń skurczowych na początku wykonuje się ........
- Naprawa ubytku w chwycie wiertła polega na ........
- Zdjęcie przedstawia uchwyt do ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2014