LOGOWANIE

Kwalifikacja MG2 - STYCZEŃ 2014

(Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG2 - STYCZEŃ 2014':

- Do wyznaczenia kąta ścięcia narożnika płytki należy użyć ........
- Na przedstawionym rysunku, ramię przecinarki oznaczono numerem ........
- Wytaczaki stosuje się w obróbce skrawaniem na ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie blach nitem ........
- Przygotowując powierzchnie elementów stalowych do klejenia należy je ........
- Podczas demontażu połączeń skurczowych na początku wykonuje się ........
- Naprawa ubytku w chwycie wiertła polega na ........
- Zdjęcie przedstawia uchwyt do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: