LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2014

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2014':

- Do typu użytkowego mięsnego zaliczane są świnie, które ........
- Jeśli stwierdzamy, że na rogu krowy widoczne są cztery obrączki, to szacunkowy jej wiek, wyrażony w latach, wynosi ........
- Lochy odchowujące liczne mioty, często nie są w stanie zjeść odpowiednio dużej ilości paszy. Trzeba więc ........
- Delikatny kościec, wątłe umięśnienie, cienka skóra i niedostateczne owłosienie są charakterystyczne dla konia o konstytucji ........
- Kreda pastewna, mielone muszle ślimaków i skorupki jaj, dodawane są do pasz dla kur, w celu dostarczenia ptakom ........
- Knury ras białych powinny być użytkowane do rozpłodu po osiągnięciu wieku około 10 miesięcy i masy ciała ........
- Niedobór której z wymienionych witamin, obniża przyswajanie wapnia przez organizm zwierzęcia? ........
- Dawkę pokarmową bydła żywionego świeżą zielonką należy uzupełnić paszą bogatą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: