LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL11 - STYCZEŃ 2014

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL11 - STYCZEŃ 2014':

- Który z wymienionych elementów układu pokarmowego przeżuwaczy jest żołądkiem właściwym? ........
- Żołądek jednokomorowy złożony jest częścią przewodu pokarmowego ........
- Wskaż paszę o najniższej zawartości wody. ........
- Metoda bilansowa, polegająca na określeniu ilości składnika pobranego w paszy i ilości tego składnika wydalonego w kale, służy do ustalania ........
- Jeśli stwierdzamy, że na rogu krowy widoczne są cztery obrączki, to szacunkowy jej wiek, wyrażony w latach, wynosi ........
- Aby zapobiec pęknięciu krocza krowy w trakcie porodu, należy ........
- Aby pozbawić wieprzowinę nieprzyjemnego, specyficznego zapachu, knury poddawane są ........
- Niedobór witaminy A w żywieniu zwierząt może powodować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: