LOGOWANIE

Kwalifikacja MS5 - STYCZEŃ 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS5 - STYCZEŃ 2014':

- Udzielając pierwszej pomocy podopiecznej w przypadku napadu padaczkowego w fazie drgawek, należy ........
- Aby zapobiec wystąpieniu odleżyn u podopiecznego unieruchomionego, należy zmieniać mu pozycję ułożeniową ........
- Podczas usuwania kurzu z mieszkania podopiecznego, który choruje na astmę, należy posłużyć się ........
- Stałe zamykanie drzwi, zastawianie ich sprzętami, zasłanianie i zamykanie okien, opór przy wychodzeniu z pokoju u 80-letniego podopiecznego, może wskazywać na niezaspokojenie jego potrzeby ........
- Podczas karmienia podopiecznego, który ma trudności w samodzielnym przyjmowaniu płynów drogą doustną, należy posłużyć się ........
- W celu udzielenia pierwszej pomocy w przypadku rany z ciałem obcym, należy ........
- Podopiecznej, której pasją jest wykonywanie robótek ręcznych, można zaproponować ........
- Aby zapobiec ochłodzeniu organizmu pacjenta podczas wykonywania zmiany bielizny pościelowej, należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: