LOGOWANIE

Kwalifikacja Z5 - STYCZEŃ 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z5 - STYCZEŃ 2014':

- Abraham Maslow za podstawowe uznał potrzeby ........
- Udzielając pierwszej pomocy podopiecznej w przypadku napadu padaczkowego w fazie drgawek, należy ........
- Podczas pielęgnacji pośladków podopiecznemu u którego występuje zagrożenie odleżynami, należy zastosować ........
- Zgodnie z obowiązującymi zasadami, okład ciepły należy stosować przez ........
- Podczas gimnastyki oddechowej, wdech należy wykonywać ........
- W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa podopiecznemu, który w nocy stale wzywa opiekunkę ponieważ boi się ciemności, należy ........
- Stałe zamykanie drzwi, zastawianie ich sprzętami, zasłanianie i zamykanie okien, opór przy wychodzeniu z pokoju u 80-letniego podopiecznego, może wskazywać na niezaspokojenie jego potrzeby ........
- Przed wyjściem na spacer podopiecznego, u którego często występuje zwichnięcie stawu skokowego, należy dopilnować, by włożył buty na płaskiej podeszwie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.05-X-14.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: