LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2009

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2009':

- Na zamieszczonym poniżej rysunku przedstawiono ........
- Wymiar otworu w kształcie kwadratu wynosi ........
- Korzystając z opisu wypadku określ co nie było przyczyną wypadku? ........
- Który z wymienionych rodzajów wentylacji nie jest wentylacją naturalną? ........
- Największe zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym występuje w pomieszczeniu ........
- Zaprojektowano pomieszczenie jadalni typu I dla 10 osób. Jaka minimalna wielkość powierzchni pomieszczenia będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu? ........
- W który z podanych poniżej dni pracodawca może zatrudnić pracownika w placówce handlowej? ........
- W zależności od przeznaczenia do gaszenia określonej grupy pożarów gaśnice oznacza się literami "A", "B", "C", "D" i "F" Gaśnicę oznaczoną jakimi literami zastosujesz do gaszenia pożaru gazów? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2009