LOGOWANIE

Kwalifikacja B16 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B16 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Który z wymienionych gatunków stali zbrojeniowej należy do klasy stali A-0? ........
- Jakiego rodzaju strzemiona zastosowano w żelbetowej belce wspornikowej, której przekrój przedstawiono na rysunku? ........
- W jakiej kolejności należy montować w deskowaniu zbrojenie płyty jednokierunkowo zbrojonej? ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu katalogu wskaż symbol podkładki dystansowej, którą należy zastosować, aby zapewnić prętom O12 mm zbrojenia pionowego ściany żelbetowej otulenie o grubości 25 mm. ........
- Na podstawie zamieszczonego zestawienia stali zbrojeniowej belki żelbetowej określ, ile prętów zbrojeniowych O10 mm o długości 2 m potrzeba do jej wykonania. ........
- W recepturze roboczej ilość suchych składników mieszanki betonowej określono proporcją objętościową 1 : 2 : 4. Ile m żwiru należy użyć do przygotowania tej mieszanki, jeżeli przewiduje się wykonanie jej z 4 m3 piasku? ........
- Do prostowania stali zbrojeniowej o średnicy 08 mm, dostarczanej w kręgach na budowę, należy użyć ........
- Do wykonania 1 m3 mieszanki betonowej potrzeba 300 kg cementu. Do tej mieszanki należy dodać domieszkę uplastyczniającą w ilości 0,5% masy cementu. Oblicz, ile domieszki uplastyczniającej należy dodać do każdego 100-litrowego zarobu betoniarki. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.16-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: