LOGOWANIE

Kwalifikacja BD12 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD12 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Jakiego rodzaju strzemiona zastosowano w żelbetowej belce wspornikowej, której przekrój przedstawiono na rysunku? ........
- W zakładzie prefabrykacji do łączenia prętów zbrojeniowych w siatki stosuje się ........
- Ręczne gięcie prętów zbrojeniowych O8 mm należy wykonać przy użyciu ........
- Do prostowania stali zbrojeniowej o średnicy 08 mm, dostarczanej w kręgach na budowę, należy użyć ........
- Aby ułożyć 1 tonę zbrojenia ze stali żebrowanej zbrojarz musi pracować 50 godzin. Koszt 1 godziny jego pracy wynosi 20 zł. Oblicz koszt robocizny zbrojarza, który wykona zbrojenie 3 żelbetowych belek. Masa zbrojenia 1 belki wynosi 200 kg. ........
- W ciągu 1 godziny, przy użyciu betoniarki, wytwarza się 0,3 m3 mieszanki betonowej. Ile betoniarek zapewni realizację cyklu betonowania płyty stropowej w ciągu 8 godzin, jeżeli do jej wykonania potrzeba 10 m3 mieszanki betonowej? ........
- Który z wymienionych dodatków należy zastosować do mieszanki betonowej, aby przyspieszyć dojrzewanie świeżego betonu w okresie obniżonych temperatur? ........
- Pręty zbrojeniowe pokryte nalotem łuszczącej się rdzy należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: