LOGOWANIE

Kwalifikacja M19 - PAŹDZIERNIK 2013

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M19 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Tokarka CNC posiada na wyposażeniu ........
- W produkcji wielkoseryjnej do sprawdzenia prawidłowości wykonania gwintu zewnętrznego M16x1.5 należy użyć sprawdzianu do gwintów ........
- Kieł samonastawny oznacza się na symbolem graficznym, przedstawionym na rysunku oznaczonym literą ........
- Uzębienie wewnętrzne koła należy wykonać ........
- W elemencie typu nakrętka, gwint należy wykonywać za pomocą ........
- Który z przedstawionych na rysunku noży tokarskich można wykorzystać do wykonania zabiegu toczenia czołowego? ........
- Ile wynosi prędkość skrawania Vc podczas toczenia wału o średnicy d = 100 mm, przy obrotach wrzeciona n = 100 obr/min? ........
- Wykaz błędów układu sterowania oraz ich prawdopodobne przyczyny w obrabiarce CNC są opisane w ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.19-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: