LOGOWANIE

Kwalifikacja MG19 - PAŹDZIERNIK 2013

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG19 - PAŹDZIERNIK 2013':

- W produkcji wielkoseryjnej do sprawdzenia prawidłowości wykonania gwintu zewnętrznego M16x1.5 należy użyć sprawdzianu do gwintów ........
- Przedstawiony na rysunku wymiar obróbkowy rowka należy zmierzyć ........
- Do obliczenia prędkości obrotowej należy zastosować wzór oznaczony literą ........
- Ile wynosi prędkość skrawania Vc podczas toczenia wału o średnicy d = 100 mm, przy obrotach wrzeciona n = 100 obr/min? ........
- Dokładność pomiaru odchyłek pasametrem mieści się w granicach ........
- Ile wynosi wynik pomiaru suwmiarką uniwersalną calową przedstawioną na rysunku? ........
- Która z przedstawionych funkcji pomocniczych "M" to koniec programu ze skokiem na początek? ........
- Przedstawioną na rysunku oprawkę narzędziową należy zastosować do mocowania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: