LOGOWANIE

Kwalifikacja M20 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M20 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Piłowanie zgrubne powierzchni wypukłej wykonuje się pilnikiem ........
- Do wykonania gwintowników ręcznych stosowana jest stal narzędziowa ........
- Aby wykonać otwór w przedmiocie przedstawionym na rysunku zgodnie z wymaganą tolerancją, należy użyć wiertła oraz ........
- Rowek wpustowy na wałku przedstawionym na rysunku należy wykonać w operacji ........
- Podzespołem tokarki przedstawionym na rysunku jest ........
- Panewki łożyska ślizgowego pracującego w podwyższonej temperaturze wykonuje się ........
- Do nacięcia gwintu wewnętrznego na tokarce należy zastosować nóż tokarski, przedstawiony na rysunku oznaczonym literą ........
- W celu sprawdzenia, czy maksymalna średnica wałka nie przekracza górnego wymiaru granicznego, należy użyć sprawdzianu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.20-X-13.10