LOGOWANIE

Kwalifikacja MG20 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG20 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Przyrząd traserski do wyznaczania środków otworów na powierzchniach płaskich przedmiotów walcowych przedstawiono na rysunku oznaczonym literą ........
- Rowek wpustowy na wałku przedstawionym na rysunku należy wykonać w operacji ........
- Do przecinania prętów stalowych O8 mm w produkcji jednostkowej najlepiej zastosować ........
- Do nacięcia uzębienia koła zębatego należy zastosować frez, przedstawiony na rysunku oznaczonym literą ........
- Na rysunku przedstawione jest połączenie ........
- Do wykonania złącza lutowanego lutem miękkim należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą ........
- Na rysunku przedstawiono fragment ........
- Na podstawie przedstawionego fragmentu katalogu na czop wałka o średnicy O20 mm należy dobrać łożysko oznaczone wg PN ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: