LOGOWANIE

Kwalifikacja MG44 - PAŹDZIERNIK 2013

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG44 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Przedstawiony na rysunku układ sił pozostanie w równowadze, jeżeli długość belki L będzie wynosić ........
- Jakie naprężenie gnące ?g pojawią się w belce, obciążonej momentem gnącym Mg = 300 Nm, jeżeli wskaźnik wytrzymałości belki na zginanie Wx = 20 cm3? ........
- Który sposób obróbki należy zastosować do wykonania koła pasowego żeliwnego? ........
- Ze względu na dobre tłumienie drgań do odlania korpusu przekładni należy zastosować ........
- Którego narzędzia należy użyć do wykonania nakiełka w wale? ........
- Do mocowania małych frezów piłkowych należy zastosować ........
- Toczenie jednego wałka na tokarce trwa 45 minut, koszt pracy tokarza wynosi 40 zł/godzinę, koszt materiału wałka15 zł. Ile wynosi bezpośredni koszt wykonania wałka? ........
- Pomiar twardości powierzchni przedmiotu przedstawionego na rysunku należy wykonać metodą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: