LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2013

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2013':

- Rysunek przedstawia narządy jamy brzusznej świni. Wątroba oznaczona jest literą ........
- Roślina przedstawiona na zdjęciu to ........
- W żywieniu rozpłodników, w okresie przygotowawczym do rozpłodu stosuje się dodatek ........
- Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być ........
- Aby spełnić wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, prosięta odsadza się nie wcześniej niż ........
- Udzielając pierwszej pomocy krowie z objawami wzdęcia żwacza, należy ........
- Przed wprowadzeniem kateteru do pochwy, należy zadbać o czystość warg sromowych lochy. Postępuje się tak ........
- Podmiot prowadzący punkt kopulacyjny świń przechowuje kopię świadectwa pokrycia przez okres (liczony od dnia pokrycia) ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: