LOGOWANIE

Kwalifikacja R9 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R9 - PAŹDZIERNIK 2013':

- W ramce przedstawiono wzór zębowy dorosłego ........
- Zwierzęta użytkowane rozpłodowo, dobrze odżywione ale nie zapasione, o wyglądzie typowym dla zwierząt zdrowych, mają kondycję ........
- Pasza przeznaczona do bezpośredniego żywienia zwierząt, tak zbilansowana, aby w pełni zaspokoić dzienne zapotrzebowanie poszczególnych gatunków zwierząt na składniki pokarmowe, mineralne i witaminy, określana jest jako ........
- Niedobór białka ogólnego w dawce pokarmowej dla przeżuwaczy najlepiej uzupełni zielonka ........
- Obrót stada określa ........
- Po utracie posiadanego zwierzęcia rolnik ma obowiązek przechowywać jego dane w księdze rejestracji bydła lub świń przez okres ........
- W którym dniu rui, trwającej 4-7 dni, powinno nastąpić pierwsze krycie klaczy? ........
- Zjawisko heterozji (wybujałość mieszańców) jest efektem krzyżowania ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R9 - PAŹDZIERNIK 2013