LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Schemat przedstawia nerki ........
- Przyczyną zahamowania wzrostu młodych zwierząt i obniżenia ich sprawności widzenia może być brak w pożywieniu witaminy ........
- Obrót stada określa ........
- Loszki ras białych uzyskują dojrzałość rozpłodową, gdy osiągną wiek ........
- Rysunek przedstawia ........
- Po dokonaniu uboju gospodarczego tucznika przed sprzedażą, mięso musi być bezwzględnie zbadane na obecność ........
- Najlepszy efekt uzyskuje się inseminując lochę ........
- Zwierzę gospodarskie nie jest zwierzęciem hodowlanym, gdy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: