LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL11 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL11 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Zdjęcie przedstawia świnię rasy ........
- Odcinki jelita grubego u psa występują w kolejności: ........
- Zwierzęta użytkowane rozpłodowo, dobrze odżywione ale nie zapasione, o wyglądzie typowym dla zwierząt zdrowych, mają kondycję ........
- Przyjaznemu zachowaniu zwierząt gospodarskich najbardziej sprzyja ........
- Przyczyną zahamowania wzrostu młodych zwierząt i obniżenia ich sprawności widzenia może być brak w pożywieniu witaminy ........
- Niedobór białka ogólnego w dawce pokarmowej dla przeżuwaczy najlepiej uzupełni zielonka ........
- Ile kilogramów zielonki powinna zawierać dzienna dawka dla krowy o masie 620 kg? ........
- Oblicz zapotrzebowanie na kiszonkę z kukurydzy dla 15 krów, na okres żywienia zimowego wynoszący 200 dni, jeśli jej dzienna dawka wynosi 25 kg. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: