LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Ból o charakterze rozpierającym, piekącym, zlokalizowany za mostkiem, promieniujący do łopatki i kończyny górnej po stronie lewej, występujący zwłaszcza po wysiłku fizycznym i w sytuacji stresu, jest charakterystyczny dla ........
- Pośredni sposób wietrzenia sali chorych polega na ........
- Zgodnie z normami BHP, przeciętnie zbudowany dorosły pacjent powinien być przenoszony zawsze przez co najmniej ........
- Na oddziale kardiologicznym przebywa 45-letni pacjent ze świeżo przebytym zawałem mięśnia sercowego. U chorego występuje niepokój i lęk o własne życie. Które postępowanie opiekuna medycznego powinno być zastosowane w tej sytuacji? ........
- Narzędzia, które były używane do zmiany opatrunku, bezpośrednio po użyciu należy ........
- Do mycia zabrudzonych narzędzi chirurgicznych należy nałożyć rękawice ........
- Jakie obuwie należy zalecić osobie z płaskostopiem? ........
- Który z rysunków przedstawia aparat słuchowy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: