LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2008':

- Podstawowe urządzenie służące do składowania towarów w magazynie o przestrzennej i wielopoziomowej budowie to ........
- Którą część obszaru portu morskiego zajmuje akwatorium? ........
- Zestawienie prognozowanych kosztów związanych z przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów następuje na etapie ........
- W ciągu miesiąca przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 100 sztuk wyrobów gotowych. Jeżeli koszty zmienne tego przepływu wynoszą 20 zł/szt., a koszty stałe 500 zł, to koszt całkowity wynosi ........
- Samodzielne podmioty gospodarcze zwane węzłami logistycznymi składające się z magazynów, terminali przeładunkowych i portów, powiązane wzajemnie siecią dróg tworzą ........
- Rachunek polegający na ustalaniu kosztów przypadających na jednostkę np. zapasu towarów lub powierzchni określa się jako ........
- Koszty zatrudnienia pracowników w magazynie wynoszą rocznie 84 000 zł. Średnio zatrudnia się tu 6 osób. Wskaźnik kosztów jednostkowych zatrudnienia pozwalający na ustalenie budżetu na kolejny rok wynosi ........
- W tabeli przedstawiono koszty związane z funkcjonowaniem magazynu z podziałem na grupę kosztów zależnych od liczby realizowanych usług oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od wykonanych usług. Dokonana klasyfikacja dotyczy kosztów ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: