LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2007


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - CZERWIEC 2007':

- Turystyka krajowa obejmuje: ........
- Przygotowanie jednostek mieszkalnych do sprzedaży to zadanie pracowników ........
- Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu: ........
- Który skrót oznacza zakwaterowanie ze śniadaniem: ........
- Obiekt hotelarski zlokalizowany poza obszarem Zakopanego, przy szlaku turystycznym do Doliny Pięciu Stawów, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to: ........
- Hotele tranzytowe są zlokalizowane ........
- Obiekt hotelarski posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to: ........
- Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli ? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: