LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2008

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2008':

- Ruchy polegające na odwracaniu i nawracaniu przedramienia pacjenta noszą nazwę ........
- Podczas leczenia i rehabilitacji pacjenta, u którego stwierdzono przewlekłą rwę kulszową, najlepsze efekty przyniesie masaż ........
- Pod wpływem masażu ciała pacjenta w obrębie układu oddechowego nastąpi ........
- Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej obiekt, w którym znajduje się gabinet do masażu, powinien być wyposażony w gaśnice umieszczone ........
- Jedną z zasad drenażu limfatycznego, stosowaną w metodzie polskiej jest dwukrotne opracowanie ........
- Wykonanie pobudzającego masażu klasycznego w obrębie kończyny dolnej u pacjenta z widocznym objawem obrzęku wywoła ........
- Technikę odkształcania tkanek, stosowaną w przypadku stwierdzenia u pacjenta przykurczy stawowych, nazywamy ........
- W wyniku masażu higieniczno-kosmetycznego twarzy pacjenta nastąpi: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: