LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2008

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2008':

- Ruchy polegające na odwracaniu i nawracaniu przedramienia pacjenta noszą nazwę ........
- Ruch prostowania stawu łokciowego jest efektem pracy mięśni: ........
- Przygotowanie się pacjenta do naświetlania promieniowaniem podczerwonym (lampą Soilux) obejmuje następujące czynności: ........
- Na rysunku przedstawiono mięsień o kształcie ........
- Technikę diagnostyczną, określaną jako opukiwanie według Grugurina, stosuje się w celu zbadania różnic ........
- Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej obiekt, w którym znajduje się gabinet do masażu, powinien być wyposażony w gaśnice umieszczone ........
- Na rysunku widoczne są kości ........
- W wyniku poślizgnięcia się w gabinecie przeznaczonym do wykonywania hydromasażu pacjent doznał kontuzji stawu skokowego. W tej sytuacji masażysta powinien ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: