LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - PRÓBNY

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - PRÓBNY ':

- Łuk odruchu na rozciąganie składa się z następujących po sobie elementów: ........
- Wskaż poprawną kolejność elementów wywiadu z pacjentem ........
- Za bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania masażu w środowisku wodnym uznaje się ........
- Które czynności wchodzą w zakres części wstępnej przygotowującej do zabiegu masażu? ........
- Wibracja nie przerywana charakteryzuje się ........
- Jaki rodzaj środka ochrony indywidualnej należy zastosować podczas wykonywania zabiegu masażu podwodnego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: