LOGOWANIE

Kwalifikacja AU15 - WRZESIEŃ 2015

(Wytwarzanie wyrobów stolarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU15 - WRZESIEŃ 2015':

- Odchyłka górna czopa o grubości 8 mm na przedstawionym rysunku wynosi ........
- Okleina drewniana pozyskiwana jest poprzez obróbkę ........
- Korzystając z tabeli dobierz szybkość skrawania do operacji szlifowania drewna twardego. ........
- W trakcie obróbki hydrotermicznej element o grubości 60 mm po 40 minutach parzenia osiągnie w środku temperaturę około ........
- Który sposób nanoszenia materiałów lakierniczych należy zastosować do pomalowania drewnianego płotu na wolnym powietrzu? ........
- Meble demontowane są pakowane do transportu ........
- Większość starych mebli ma brudne lub zniszczone powierzchnie, które wymagają odświeżenia lub usunięcia starych powłok. Przystępując do odnawiania powłok należy ustalić rodzaj ........
- Do wykonania nacięcia okleiny o grubości 0,8 mm w celu naprawy fragmentu intarsji należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: