LOGOWANIE

Kwalifikacja AU23 - WRZESIEŃ 2015

(Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU23 - WRZESIEŃ 2015':

- Ile wynosi ogniskowa standardowego obiektywu dla aparatu średnioformatowego? ........
- Przy zachowaniu identycznych warunków ekspozycji użycie filtru zdjęciowego o współczynniku 2 spowoduje konieczność zmiany liczby przesłony z 8 na ........
- Które z wymienionych właściwości są charakterystyczne dla fotografii wykonanej w niskim kluczu? ........
- Który ruch czołówki kamery wielkoformatowej umożliwia skorygowanie zbieżności linii pionowych przy fotografowaniu wysokiego budynku z poziomu ulicy? ........
- Wielosegmentowy pomiar światła dokonywany przez czujnik aparatu fotograficznego nazywany jest również pomiarem ........
- Schemat przedstawia pomiar światła ........
- Który proces należy zastosować podczas obróbki chemicznej diapozytywu? ........
- Termiczne utrwalanie obrazu jest charakterystyczne dla drukarki ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: