LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - WRZESIEŃ 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - WRZESIEŃ 2015':

- Przeprowadzenie kompresji stratnej lub bezstratnej możliwe jest z zastosowaniem formatu ........
- Jaką rozdzielczość powinno mieć zdjęcie formatu A4 przygotowane do wydrukowania? ........
- Rzeczywiste odwzorowanie barw fotografowanego obiektu zależy od prawidłowego ustawienia ........
- Wskaż typ przetwornika, który umożliwia przekształcenie analogowego sygnału dźwiękowego na sygnał cyfrowy. ........
- Wskaż program, w którym należy dokonać retuszu zdjęcia przeznaczonego do publikacji na stronie internetowej. ........
- Animacja poklatkowa umożliwia tworzenie obiektów ........
- Dla której częstotliwości próbkowania jakość dźwięku jest najsłabsza? ........
- W celu podkreślania i akcentowania wybranych fragmentów strony internetowej stosuje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO