LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - WRZESIEŃ 2015

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - WRZESIEŃ 2015':

- Przeprowadzenie kompresji stratnej lub bezstratnej możliwe jest z zastosowaniem formatu ........
- Jaką rozdzielczość powinno mieć zdjęcie formatu A4 przygotowane do wydrukowania? ........
- Rzeczywiste odwzorowanie barw fotografowanego obiektu zależy od prawidłowego ustawienia ........
- Wskaż typ przetwornika, który umożliwia przekształcenie analogowego sygnału dźwiękowego na sygnał cyfrowy. ........
- Wskaż program, w którym należy dokonać retuszu zdjęcia przeznaczonego do publikacji na stronie internetowej. ........
- Animacja poklatkowa umożliwia tworzenie obiektów ........
- Dla której częstotliwości próbkowania jakość dźwięku jest najsłabsza? ........
- W celu podkreślania i akcentowania wybranych fragmentów strony internetowej stosuje się ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - WRZESIEŃ 2015