LOGOWANIE

Kwalifikacja AU29 + AU30 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU29 + AU30 - PRÓBNY ':

- Do ilościowych metod badania rynku należą ........
- W reklamie typu "wszyscy mają Mambę, mam i ja" zastosowano technikę ........
- Techniki projekcyjne stosuje się w celu ........
- W reklamie wody toaletowej odwołującej się do zapachu wykorzystuje się apel ........
- Zasada kontrastowania form i kolorów polega na ........
- Czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama ........
- Zagrożenie odpryśnięcia kawałka obrabianego materiału może wystąpić przy pracy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: