LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - WRZESIEŃ 2015 (test 2)

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - WRZESIEŃ 2015 (test 2)':

- Która kolejna strona czwórki tytułowej nosi nazwę redakcyjnej? ........
- Rysunek obrazuje ........
- Zrzut ekranowy obrazuje proces ........
- Jakie są wymiary netto ulotki, jeżeli przy spadach o wielkości 3 mm z każdej strony, wymiar brutto wynosi 154x216 mm? ........
- Wskaż technologiczny zapis kolorystyki ulotki zadrukowanej po jednej stronie wielobarwnie, a po drugiej stronie kolorem niebiesko-zielonym. ........
- Powierzchnię kuli można zadrukować techniką ........
- Które urządzenie należy zastosować do przetworzenia obrazu z transparentnych oryginałów na sygnał cyfrowy? ........
- Proces technologiczny wykonania opakowania, przedstawionego na rysunku, obejmuje drukowanie oraz ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - WRZESIEŃ 2015 (test 2)